5.2. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausuntopyyntö Ilmatar Offshore Ab:n merituulivoimahanke Vågskärin YVA-ohjelmasta

7.2. Haastattelu innovaatio-ohjelmien viestinnästä (viestintätoimisto Kaskas)

7.–8.2. Perinteinen kalastajaristeily (JA)