Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraava.

10.10. Ilmatar Offshore Ab, seurantaryhmän kokous koskien Suomen talousvyöhykkeelle sijoittuvaa Vågskärin merituulivoimahanketta, Rauma ja Teams

13.10. Merituulivoiman alueelliset vuorovaikutusfoorumit, Saaristomeren ja Selkämeren eteläosan suunnittelualue, Rauma

16.10. Seafood Innovations 2023, asiantuntijaraati, Teams

17.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 2024, kirjallinen lausunto kalatalouden osalta

23.–24.10. EU:n kalastusneuvosto, vuoden 2024 Itämeren kalastusmahdollisuudet