Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

27.9. Metsähallituksen haastattelu; Eräpalvelujen sidosryhmien näkemyksiä ja odotuksia valtion vesien kalastusjärjestelyiltä nyt ja tulevaisuudessa

29.9. Eduskunnan suuri valiokunta, kirjallinen lausunto. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2024 ja asetuksen (EU) 2023/194 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta