Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

3.–4.5. SPF PO:n edustajien vierailu Suomessa, Kaskinen ja Uki

4.5. Innovaatio-ohjelmia koskevia hakuklinikka, https://merijakalatalous.fi/monivuotisten-innovaatio-ohjelmien-maaraaikainen-haku-on-avattu-26-4-2023/

5.5. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, kirjallinen lausunto seuraavista:

Asia: E 183/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kalatalous- ja vesiviljelysektorin energiasiirtymästä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2023-AK-15514.pdf

Asia: E 184/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto, joka koskee EU:n toimintasuunnitelmaa: meriekosysteemien suojelu ja ennallistaminen kestävän ja sopeutumiskykyisen kalastuksen varmistamiseksi https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2023-AK-15516.pdf

Asia: E 185/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Yhteinen kalastuspolitiikka tänään ja huomenna: Kalatalous- ja merisopimus kohti kestävää, tieteeseen perustuvaa, innovatiivista ja osallistavaa kalastuksenhoitoa https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2023-AK-15515.pdf

Asia: E 186/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen (EU) No 1379/2013 täytäntöönpanosta liittyen EU:n kalastus- ja vesiviljelytuotteiden markkinajärjestelyyn https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2023-AK-15518.pdf