21.2. Sidosryhmätapaaminen, Ruokavirasto, aiheena mm. Rannikko- ja sisävesikalastuksen sekä pienten kala-alan hyväksyttyjen elintarvikehuoneistojen hyvän käytännön ohjeiden tilanne.

27.2. YM: Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja niistä poikkeaminen -työpaja.

28.2. YM:n lausuntopyyntö: HELCOMin Itämeren suojelun toimintaohjelman (BSAP) kansallinen toimeenpanosuunnitelma, viimeinen jättöpäivä.

28.2. YM:n nimeämispyyntö: Edustajan nimeäminen vesien- ja merenhoidon valtakunnalliseen yhteistyöryhmään.

28.2. Luken merimetsohankkeen ohjausryhmän kokous.

3.3. Selkämeren ak:n vuosikokous, Pori. SAKL:n toimitusjohtaja mukana: Kalastuselinkeinon ajankohtaiset asiat.

9.–10.3. Pro Kalan Kalafoorum, lisätietoja ja ilmoittautuminen, Naantali, linkki https://sakl.fi/tervetuloa-kalafoorumiin-9-10-3-2023/

10.3. Kalan digijälki-hankkeen 2. työpaja, Naantali, ilmoittautuminen linkki https://sakl.fi/tervetuloa-kalafoorumiin-9-10-3-2023/

10.3. Suomen Ammattikalastajaliiton vuoden 2023 sääntömääräinen kokous, Naantali, asialista ja ilmoittautuminen linkki https://sakl.fi/kokouskutsu-liiton-jasenille-liiton-saantomaarainen-vuosikokous-2023/