Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

4.4 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kirjallinen asiantuntijalausunto. Asia: HE 14/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+14/2018