Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

7.11. Metsähallituksen hallinnoiman merialueen käytön ja suojelun suunnittelua (Metsähallituksen luonnonvarasuunnitelma), keskustelutilaisuus, Vantaa

8.11. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen, HE 205/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+205/2022 (Teams)

9.11. Saaristopäivä eduskunnassa

10.11. MMM:n lausuntopyyntö; luonnos MMM:n asetukseksi eläimistä saatavista sivutuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 783/2015 muuttamiseksi

11.11. YM:n rannikkostrategian toinen työpaja (Teams)