Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa.

2.–8.10. Helsingin silakkamarkkinat, linkki https://silakkamarkkinat.fi/

3.10. MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja kalaelinkeinojärjestöjen välinen tapaaminen (Teams)

3.10. BSAC Pelagic Working Group

4.10. Merimetson aiheuttamien suorien kalatalousvahinkojen määrän ja laadun arviointi Suomen merialueilla -tutkimushankkeen ohjausryhmän kokous

5.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 141/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta https://www.eduskunta.fi/pdf/HE+141/2022

6.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, kirjallinen, U 76/2022 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luonnon ennallistamisesta (ennallistamisasetus) https://www.eduskunta.fi/pdf/U+76/2022?lang=fi