5.11 Lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n asetukseksi kaupallisista kalastajista, viimeinen jättöpäivä