Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

4.12 EU17 kalastusjaosto, laaja kokoonpano. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.