Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.
 
2.3 ”Tuumasta toimeen Itämeren tilan parantamiseksi”, ympäristöministeriön järjestämä merenhoidon sidosryhmätilaisuus (KJ)
 
2.3 Kirjallinen lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle; Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hyljetuotteiden kaupasta annetun asetuksen (EY) N:o 1007/2009 muuttamiseksi
 
6.3 SAKL:n hallituksen kokous, Turku. Asialista linkissä https://www.sakl.fi/index.php/fi/tiedotteet/2827-hallituksen-kokous-6-3-turussa .