Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

12.2 KALAKAS-hankkeen seurantaryhmän kokous, Turku (KJ)

13.2 Neuvottelu Baltic Connector Oy (KJ, HJ)

13.2 Kansallinen kalakeittopäivä, eduskunta (KJ)

16.2 Opetushallituksen lausuntopyyntö, kalatalouden ammattitutkinnon perusteiden luonnos, viimeinen jättöpäivä

16.2 Ympäristöministeriön kuuleminen, ”Suomen meriympäristön tila 2018” (merenhoitosuunnitelma), viimeinen jättöpäivä

16.2 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 204/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta
https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+204/2017
(KJ)