Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa:

11.4. Tilannekuvan päivitys Ukrainan sodan vaikutuksista kalatalouteen

12.4. YM:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Fyrskeppetin tuulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, viimeinen jättöpäivä

12.4. Laineen merituulivoimapuisto, YVA-menettely, seurantaryhmä (OX2 Finland Oy)

13.4. Hylje- ja merimetsopalaveri, Luke-SAKL/kalastajat

13.4. Palaveri kalakoulujen ja alan toimijoiden yhteistyöstä ja mahdollisuuksista