Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa:

22.3. EMKR arviointi- ja ennakointihankkeen (Karpolar) ohjausryhmän kokous

24.3. MMM:n kalastuksen kehittämisryhmän kokous

25.3. YM:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Baltic Offshore Delta merituulivoimalan ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn, viimeinen jättöpäivä

31.3. MMM:n lausuntopyyntö kalastusasetuksen 12 §:n ja halliurosten poistamisasetuksen 2 ja 4 §:ien muuttamisesta (siian kalastuksen rajoittaminen), linkki https://mmm.fi/lausunnolla, viimeinen jättöpäivä