Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

29.6 MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta, viimeinen jättöpäivä

29.6 C-Lion 1 Oy, vesilain mukainen lupahakemus, merikaapelin sijoittaminen Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle sekä valmistelulupa, muistutuksen viimeinen jättöpäivä