Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.
 
27.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017 (KJ).
 
27.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 103/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta, (SV, Selkämeren Ammattikalastajat)
 
27.9 Elinkeinokalatalouden kehittämisohjelma, työryhmäkokous (KJ)
 
27.9 EU17 kalastusjaosto (KJ)
 
28.9 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014-2020 seurantakomitean kokous (KJ)
 
28.9 Svenska klubben i Helsingfors. Esitelmä: Yrkesfisket i Finland (KJ). Hapansilakka-illallinen.
 
30.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kirjallinen lausunto.  HE 134/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017.
 
2.10 Helsingin silakkamarkkinoiden avajaiset