Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

29.3 Tapaaminen vuoden 2017 hyljekorvausten hakuprosessista, MMM

30.3 Elinkeinokalatalouden kehitys –kirja, toimituskunnan kokous, Turku

31.3 MMM:n lausuntopyyntö valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen muuttamisesta, viimeinen jättöpäivä

31.3 Lausuntopyyntö: Ehdotukset vesialueiden jakamiseksi kalatalousalueiksi, viimeinen jättöpäivä