Ensi viikolla asialistalla muun muassa:

25.10. Kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmän kokous

26.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 154/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+154/2021

28.10. Kalatalouden markkinointiohjelman ohjausryhmä