Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

25.1 Kalastuslain koordinaatiotyöryhmä (KJ)

26.1 MMM:n sidosryhmätilaisuus (KJ)

28.1 Keskustelu/ jäljitettävyys (KJ)

28.1 YM:n merimetsotyöryhmä (KJ)

29.1 Tapaaminen/ toimijakohtaiset kiintiöt (KJ)

29.1 YM:n lausuntopyyntö, luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi maankäyttö- ja rakennuslain ja Suomen talousvyöhykkeestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, viimeinen jättöpäivä