Ensi viikolla asialistalla muun muassa.

14.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 114/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta, https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+114/2021

14.9. EMKR2021 valmistelutyöryhmä

15.9. Ohjausryhmän kokous, kalatuotteiden hiilijalanjälki (Luken hanke)

16.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, U 37/2021 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1380/2013 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse unionin vesille pääsyä koskevista rajoituksista, https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/U+37/2021