Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa:

14.6. MMM:n lausuntopyyntö kalatalouden yrityksille taloudellisen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, katso lähemmin https://mmm.fi/lausunnolla