Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

22.9 Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2014-2020 valmistelutyöryhmän kokous (KJ)

24.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (KJ)

26.9 EU 17 kalastusjaosto (KJ)