8.1. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n asetukseksi kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämisestä sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä vesialueen omistajille maksettavien korvauksien jakoperusteista

8.1. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta laiksi kalastuslain 88 §:n muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyvistä laeista

10.1. Valtion luonnonsuojelualueiden perustaminen Kymenlaaksossa, Metsähallituksen kommenttipyyntö ehdotuksesta

12.1. Karpolar-hankkeen ohjausryhmän kokous

12.1. Haastattelu koskien kansallisen lohi- ja meritaimenstrategian tavoitteiden saavuttamisesta, ajanmukaisuudesta ja kehityskohteista. Sitowise Oy toteuttaa arvioinnin maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta.

15.1. Kalastuslain toimeenpanon seurantaryhmän kokous

15.1. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kalatalousalan yrityksille myönnettävistä kehittämisavustuksista vajaasti hyödynnettyjen kotimaisten kalalajien käytön lisäämiseksi