Loppuvuoden asialista.

9.12. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 seurantakomitea (Teams)

17.12. MMM:n lausuntopyyntö, hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain ja yhteisen kalastuspolitiikan valvontajärjestelmästä ja seuraamuksista annetun lain 20 §:n muuttamisesta, linkki https://mmm.fi/documents/1410837/44132116/HE+YKP+lainmuutos.pdf/648c0b07-7fbf-6b8f-7b6c-562a07fa745b/HE+YKP+lainmuutos.pdf?t=1604649391415

17.12. Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö merenkulun ympäristönsuojelulain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta, linkki https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=011e796e-3965-49d1-b6d1-6d38974c641f

21.12.2020–3.1.2021 liiton toimisto suljettu