Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

22.9 Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 seurantakomitean kokous (KJ)

24.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kalatalousalan tietojen keruuta, hallintaa ja käyttöä koskevista unionin puitteista sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevien tieteellisten lausuntojen tukemisesta (uudelleen laadittu toisinto) (kalatalousalan tietojenkeruuasetus), kirjallinen lausunto (KJ)

25.9 Kalastuslain uudistaminen, viestintätiimin kokous (KJ)