Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

21.7 Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston kansallisesta täytäntöönpanosta, viimeinen jättöpäivä.