Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

19.9 ELV kalastustuotteet asiantuntijaryhmä

23.9 Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, E 82/2016 vp Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2017 (KJ)