Ensi viikolla asialistalla muun muassa:

19.-20.10. EU:n kalastusneuvoston kokous, Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen vuodeksi 2021

20.10. MMM:n lausuntopyyntö, ehdotus valtioneuvoston asetuksen eräistä kalansaaliiden sallituista purkamissatamista ja jälleenlaivauspaikoista muuttamisesta

22.10. EMKR2021-valmistelutyöryhmä

23.10. Eduskunnan valtionvarainvaliokunnan maatalousjaoston lausuntopyyntö, HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (kalatalous)