Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavat asiat:

13.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, lausuntopyyntö, HE 146/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2021 (kirjallinen)

14.10. Elinkeinokalatalouden markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous (Teams)

19.-20.10. EU:n kalastusneuvoston kokous, Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistaminen vuodeksi 2021