Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavat asiat:

30.9. TUKALA:n johtoryhmän kokous (etä)

2.10. Ruokavirasto: EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) valvontatoimien aloittaminen ja seuraamusjärjestelmän käyttöönotto 2020-perehdytys (Teams)