Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavat asiat:

10.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kirjallinen lausunto, Asia: E 83/2020 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Pellolta pöytään -strategiasta (Farm to Fork) 20.5.2020

10.9. Maa- ja metsätalousministeriön lausuntopyyntö, Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2021

10.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kirjallinen lausunto, E-kirjelmä: Komission ehdotus Itämeren kalastusmahdollisuuksista 2021

11.9. Eduskunnan ympäristövaliokunta, kirjallinen lausunto, E-kirjelmä: Komission ehdotus Itämeren kalastusmahdollisuuksista 2021