Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

16.2 Pro Kalan hallituksen kokous

16.2 Eduskunnan hallintovaliokunta, kirjallinen lausunto, valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Euroopan raja- ja merivartiojärjestelmä)

17.2 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kirjallinen lausunto, hallituksen esitys eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

19.2 Liiton hallituksen kokous, Turku. Asialista tiedotteissa.