Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

9.10 EU:n kalastusneuvosto, vuoden 2018 kalastusmahdollisuudet Itämerellä

9.10 Kalaviikko 2018 -tapahtuman suunnittelukokous, kuluttajatapahtuma (KJ)

9.10 Kalatalousverkoston verkkosivujen http://www.merijakalatalous.fi/ kehittämistapaaminen (KJ)

10.10 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kirjallinen lausunto, HE 118/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta, linkki https://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+118/2017