Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

30.11 Kalastuslain koordinaatiotyöryhmä (KJ)

1.12 MMM/LVO:n ja elinkeinojärjestöjen välinen kokous (KJ)

1.12 Kalaviikkotyöryhmän kokous (KJ)

1.12 Pro Kala ry:n hallituksen kokous (KJ, SV)

2.12 Kalaviikon kuluttajatapahtuman suunnittelukokous (KJ)

2.12 YM: Ruotsin Södra Midsjöbankenin tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettely, lausunnon viimeinen jättöpäivä (Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskeva yleissopimus)

3.12 EU17 kalatalousjaosto (KJ)

4.12 MMM: Lausuntopyyntö silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2016, lausunnon viimeinen jättöpäivä

6.12 Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotto (OS)