Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

14.11 MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä, viimeinen jättöpäivä

17.11 Kalastuslain koordinaatiotyöryhmä (KJ)

17.11 ETL:n kalateollisuusyhdistyksen johtokunta (KJ kutsuttuna toimijakohtaisista kiintiöistä)

Kansallinen YKP-laki eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan asialistalla viikon aikana.