12.9 Kalaviikko 2018 -tapahtuman kuluttajaosion suunnittelukokous (KJ)

13.9 Melan kalastajien ja poronhoitajien neuvottelukunnan kokous, Espoo (KJ ja HjS)

13.9 EU17 kalastus, kalastusmahdollisuudet 2018 ja Itämeren lohikannan monivuotinen suunnitelma (KJ)

14.9 MSC-merkintätyöryhmän kokous (KJ)