14.9 MMM:n sinisen biotalouden kehittämissuunnitelman sidosryhmätilaisuus

15.9 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 103/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta sekä yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta

http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiakirjat/HE+103/2016 (KJ)

15.9 Neuvottelu SAKL- Nordstream II (KJ ja HJ)