Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

11.12 Hallituksen esitys laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustueksi, 1. käsittely eduskunnan suuressa salissa

12.12 Siikatyöryhmän kokous (SV ja ML)

12.12 Lausuntopyyntö silakan, kilohailin ja turskan kalastuksen järjestelyistä vuonna 2013, viimeinen jättöpäivä

13.12 Budjettimietintö 2013 valmistuu ja julkaistaan (valtionvarainvaliokunta)

14.12 Kalatalouden tutkintotoimikunta