Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

12.4 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta. Kuuleminen: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta (HE 37/2016 vp.), kirjallinen lausunto (KJ)

12.4 Kalaviikon kuluttujatapahtuman arviointi, Impact (KJ)

15.4 EU17 kalastusjaosto (KJ), komission esitys asetukseksi kalavarojen säilyttämisestä ja meriekosysteemin suojelemisesta teknisten toimenpiteiden avulla (korvaisi asetuksen 2187/2005)