Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa.

10.10 Kalastusneuvoston kokous, kalastusmahdollisuudet 2017

14.10 Viimeinen päivä tarkista lohen, silakan ja kilohailin saalistiedot.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lähettänyt saalishistoriatiedot kalastajille. Saalistiedot lähetetään niille kalastusalusten omistajille, jotka ovat kalastaneet lohta, kilohailia troolilla tai silakkaa rysällä tai troolilla vuosina 2011 – 2015. ELY-keskus pyytää kalastajia tarkistamaan saamansa saalistiedot ja ilmoittamaan mahdolliset korjaustarpeet 14.10.2016 mennessä. On ensiarvoisen tärkeää, että kalastajat tarkistavat saalistiedot. Asiaa vie perusteellisesti tehtynä runsaasti aikaa, joten varatkaa aikaa ja tehkää se nyt. Saalistiedot (=saalishistoria) on tarkistettava nyt määräajan puitteissa, muuten se on liian myöhäistä. Mikäli hallituksen esitys YKP-laiksi hyväksytään eduskunnassa, saalishistoria määrittelee käyttöoikeuden ja siten myös yrityksen käytössä olevan kalastuskiintiön 10 vuodeksi eteenpäin. Parivetotroolaajien on ilmoitettava saaliiden keskinäisen jakosuhteen.