En enorm fiskodling planeras nära den finländska gränsen, i Primorsk, gamla Björkö. Det handlar om en odling som kunde producera 1-3 miljoner kilo fisk i året.

På finländska sidan gränsen begränsar man fiskeodlingars storlek för att miljöpåverkan inte skulle bli för stor. Fiskodlingarna i östra Finska viken, får endast producera 50 – 100 000 kilo fisk i året.

Teemu Tast, verksamhetsledare för Södra Finlands havsfiskarförbund, säger att projektet inte ännu har fått grönt ljus av ryska myndigheter. Om det blir av kan det betyda ökade mängder alger på finländska sidan på grund av näringsämnen som frigörs från odlingarna.

Fiskodlingar finns egentligen inte alls för tillfället på ryska sidan. Tast tror att efterfrågan på lax har ökat i Ryssland och att man därför tagit initiativet till fiskodlingen.

Källa: Yle 15.6.2012 (korr. FYFF)