Tornionjoella on meneillään mitä mahtavin lohikesä. Heinäkuun alkuun mennessä Kattilakosken kaikuluotauksissa oli havaittu jo 40 000 nousulohta.

Määrä on paljon suurempi kuin koko kesän kertymä aiempina vuosina. Esimerkiksi kohtuullisen hyvänä lohikesänä vuonna 2009 kaikuluotauksissa havaittiin 32 000 lohta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) tutkija Atso Romakkaniemi kuvaa kesää jopa kaikkien aikojen parhaaksi lohikesäksi. Parhaana päivänä luotaimen ohi on uinut 3 300 kalaa.

”Tämä on kaikkien aikojen paras tai ainakin kolmen parhaan joukossa siitä, mitä on nähty kymmeniin vuosiin.”

Lohien määrän vaihtelu on tavallista. Romakkaniemen mukaan kaikuluotaukset ovat vahvistaneet käsitystä siitä, että vuosittaiset erot voivat olla hyvinkin suuria.

Myös Simojokeen on noussut paljon lohta. RKTL:n kaikuluotausten lohikertymä on jo yli 2 000 kalaa, kun aiempina tutkimuskesinä on jääty alle 1 200:n.

Lähde: STT/HS 15.7.2012