Jäljellä olevan rahoituksen suunnitellun ja tarkoituksenmukaisen käytön varmistamiseksi maa- ja metsätalousministeriö siirtää 7.12.2021 päätöksellä kaikki Suomen toimintaohjelman toimenpiteet määräaikaisen haun piiriin 1.1.2022 alkaen, lukuun ottamatta asetuksen (EU) N:o 508/2014 art. 63 mukaista paikallisen kehittämisen toimenpidettä.

Määräaikaisia hakumenettelyitä voidaan avata erillisellä päätöksellä, mikäli rahoitusta on käytettävissä.

Lähde: MMM päätös 7.12.2021