Alla on Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen valmistelema muistio, jonka tarkoituksena on selventää ja yhdenmukaistaa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman mukaisten tukien myöntämistä Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) 508/2014 tietyissä hankkeissa (42 artikla).

PDF tiedosto

Lähde: MMM 22.12.2016