Valtioneuvoston asetus Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelmasta myönnettävästä tuesta on annettu 10.9 ja julkaistu 14.9. Asetus tulee voimaan 15.9.2015.

Linkki Suomeksi På svenska