Ensi vuonna aloittavan Luonnonvarakeskuksen budjettileikkaukset uhkaavat Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Merenkurkun toimipistettä. ELY-keskuksen mukaan Merenkurkussa tehty tutkimus on tuottanut elintärkeää tietoa kaupallisen kalastuksen tarpeisiin.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen Vaasassa sijaitseva Merenkurkun toimipaikka on merkitty ensi vuoden alussa aloittavan Luonnonvarakeskuksen lopetuslistalle. Laitos on tuottanut Merenkurkusta kaloihin liittyvää tutkimusmateriaalia, jota käytetään muun muassa viranomaispäätösten perustana.

Pohjanmaan ELY-keskuksen päällikkö Minna Uusimäki vastustaa voimakkaasti Merenkurkun toimipisteen alasajoa. Uusimäen mukaan Pohjanmaan rannikko ja Merenkurkku ovat hyvin voimakasta kaupallisen kalastuksen aluetta. Alueella kalastetaan silakkaa, kilohailia, siikaa, lohta ja yhä enenevässä määrin ahventa ja kuhaa. RKTL:n Merenkurkun tutkimusasema on selvittänyt lajien kokoa, hoitotoimenpiteiden tuloksellisuutta ja poikastuotantoalueiden sijaintia.

– He ovat kohdistaneet toiminnan oikein elinkeinotoiminnan kannalta. Heille on ollut myös tyypillistä, että he ovat onnistuneet hankkimaan yksityistä rahoitusta, tutkimukselle on ollut oikeassa elämässä käyttöä, ja tuloksia on voitu hyödyntää, Uusimäki summaa.

Merenkurkussa tehtyjä tutkimushankkeita on Uusimäen mukaan myös hyödynnetty valtakunnallisesti ja laajemmaltikin. Vaasasta on ollut hyvät yhteydet muun muassa muihin Pohjoismaihin. Toimipaikan lakkauttamisella olisi suorat seuraukset

– Ainakin se on ihan selvä että perustutkimuslajien osalta jää jäljelle vain Oulun ja Turun pisteet, ja tämä on liian pitkä ja tärkeä alue kaupallisen kalastuksen kannalta tärkeä alue, Uusimäki toteaa.

Myös ELY-keskus jää vaille heille tärkeää tieteellisesti tuotettua tietoa. Tämä on vastoin hallinnon alan uusimpia strategioita, jotka velvoittavat päätöksenteon perustumaan yhä enemmän tutkimustietoon.

– Meiltä menee aika tärkeä tutkimuksellisen ja tieteellisesti tuotetun tiedon tuottaja pois, se ei voi olla vaikuttamatta tutkimusaiheisiin ja siihen, että joudutaan itse aika paljon enemmän satsaamaan että saadaan vastaavan tasoista selvitystyötä, Uusimäki harmittelee

Lähde: Yle 29.1.2014