Verkkokalastus on vuosittain kiellettyä saimaannorpan keskeisillä elinalueilla huhtikuun puolesta välistä kesäkuun loppuun. Rajoituksella suojellaan kuutteja ensimmäisten elinkuukausien aikana.

Saimaan verkkokalastusta ja saimaannorpalle vaarallisten pyydysten käyttöä on rajoitettu yhtenäisellä rajoitusalueella vuodesta 2016 alkaen. Rajoitusalue muodostuu havaittujen poikaspesien ympärille muodostetuista noin viiden kilometrin suoja-alueista sekä niitä yhdistävistä alueista.

Kalastusrajoitusten tarkemman sisällön ja kalastusrajoitusalueen laajuuden voi tarkastaa maa- ja metsätalousministeriön sivuilta .

Lisätietoa myös ELY-keskuksen tiedotteesta.

Lähde: MMM tiedote 12.4.2018