Rauman kaupunki ja satamayritys harkitsevat, aikovatko valittaa ely-keskuksen päätöksestä.

Varsinais-Suomen ely-keskus on kieltänyt pengertietöiden jatkamisen Rauman satamassa.

Ely-keskuksen mukaan tiehankkeen toteutus rikkoo luonnonsuojelulakia. Suunniteltu tie hävittäisi merimetsojen ja harmaahaikaroiden pesiä ja häiritsisi jäljelle jäävillä pesillä tapahtuvaa pesintää.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi Rauman kaupungille ja Rauman Satama Oy:lle luvan pengertien rakentamiseen meriteollisuuspuiston telakan ja Vähä sekä Iso Järviluotojen välille vuonna 2016.

– Lintujen pesintä Iso ja Vähä Järviluodoilla on olennaisesti muuttunut aluehallintoviraston luvan myöntämisen jälkeen, sanoo ely-keskuksen ylitarkastaja Salli Uljas tiedotteessa.

Suomen suurimpia yhdyskuntia

Luodoilla pesivä harmaahaikarayhdyskunta on yksi Suomen suurimmista. Myös merimetsokolonia on Suomen mittakaavassa suuri.

– Ely-keskus pyysi ensisijaisesti Rauman kaupunkia ja Rauman satamaa antamaan selvityksen siitä, miten tiehankkeen suunnitelma muutetaan sellaiseksi, ettei hankkeesta aiheudu luonnonsuojelulain vastaisia vaikutuksia.

Rauman kaupungin kunnallistekniikan johtaja Jaakko Aerila sanoo, että kaupunki ja Rauman Satama Oy harkitsevat seuraavaksi valittavatko ne päätöksestä hallinto-oikeuteen.

Lähde: Yle 11.12.2019