Varsinais-Suomen ELY-keskus on jakanut Rannikko-Suomen kalatalousviranomaisena Keski-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla, Satakunnassa, Varsinais-Suomessa, Uudellamaalla, Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa yhteensä noin 2,26 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista. Rannikko-Suomen saama osuus kaikista valtakunnan vuoden 2017 edistämismäärärahoista, eli 8,7 miljoonasta, on noin 26 %.

Kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteet on määritelty kalastuslaissa. Varojen jaolla edistetään erityisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon järjestämistä sekä vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä.

Tukea kalastusaluetoimintaan

Osa kalastonhoitomaksuvaroista käytetään kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Kalatalousalueet vastaavat mm. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta toimialueellaan. Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuonna 2019, ja siihen saakka tukea myönnetään kalatalousalueiden tehtäviä siirtymäkaudella hoitaville nykyisille kalastusalueille. Rannikko-Suomen 79 kalastusaluetta saivat vuodelle 2017 yhteensä noin 479 000 euroa yleisavustuksina kalastusaluetoimintaan.

Korvauksia vesialueiden omistajille

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan korvauksia vesialueiden omistajille haitasta, joka aiheutuu alueen käytöstä maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen (viehekalastusrasitus) ja kalastusopastoimintaan. Näitä korvausvaroja jaettiin Rannikko-Suomeen yhteensä noin 1,28 miljoonaa euroa. ELY-keskus myönsi korvausvarat kalastusalueille, jotka vastaavat varojen jaosta edelleen vesialueiden omistajille. Nyt maksettiin korvaukset koskien vuotta 2016.

Avustuksia 129 hankkeelle

Kalastonhoitomaksuilla tuetaan vuosittain useita satoja alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Avustuksia myöntävät ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalousministeriö. Vuodelle 2017 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Rannikko-Suomeen tukea 129 hankkeelle yhteensä noin 580 000 euroa. Avustusta haettiin yhteensä noin 939 000 euroa 165 eri hankkeeseen.

Erilaisten luontaisten kalakantojen monimuotoisuutta turvaaville hankkeille, kuten kalastuksen ja kalaston tilan seurantahankkeille sekä uhanalaisten vaelluskalojen tilaa tukeville hankkeille myönnettiin yhteensä noin 235 000 euroa. Erilaisille kalastusharrastusta edistäville hankkeille, kuten nuorisotoimintaan, tiedotukseen ja kalastuslaituriin, myönnettiin yhteensä noin 235 000 euroa. Kalastuksenvalvontaan myönnettiin yhteensä noin 55 000 euroa.

Maksamalla kalastonhoitomaksun tuet kestävää kehitystä kalavesillä

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos olet 18-64-vuotias ja harjoitat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta. Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja 5 euroa/vuorokausi. Maksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, Metsähallituksen puhelinpalvelussa (puh 020 69 2424) ja R-kioskissa. Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä muualla paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla, erityiskohteissa ja Ahvenanmaan maakunnassa. Vuosimaksulla saat Suomu-lehden. Lehden mukana tulee kalastuskortti. Kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisterin avulla kerätään aiempaa tarkempaa tietoa kalastuksesta, ja tietoa käytetään kalavesien ja kalakantojen hoidossa.

Lähde: ELY-keskus 6.9.2017