Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset aikovat rajoittaa meritaimenen kalastusta valtion yleisellä vesialueella meressä.

Lausunnolla olevan päätösluonnoksen mukaan:

Yleisellä vesialueella meressä talousvyöhykkeeseen asti tulee:

1. kalastusasetuksen (1116/1982) 14 §:ssä tarkoitetun meritaimenen muun pyydyksen pienimän sallitun silmäkoon olla 157 millimetriä, mikä vastaa 80 millimetrin solmuväliä.

2. kalastusasetuksen (1116/1982) 19 §:ssä tarkoitettujen pyydystettyjen meritaimenten täyttää 65 senttimetrin vähimmäismitta mitattuna leuan kärjestä (suu suljettuna) pyrstöevän kärkeen.

3. saaliiksi saadut rasvaevälliset taimenet laskea viipymättä takaisin veteen.

Päätös astuisi voimaan 1.11.2012 ja se olisi voimaan vuoden 2022 loppuun saakka. Luonnoksen mukaan pyydysten siirtymäaika olisi 3 vuotta.

Lausunnot päätösluonnoksesta tulee jättää viimeistään 18.10.2012.

Lähde: Uudenmaan ELY-keskus/ Kaakkois-Suomen ELY-keskus